Žilina

Funkcia Meno Kontaktná adresa
Predseda: doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Tajomník: PaedDr. Ľubomír Konrád JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Hospodár: Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.
Adresa: JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Kontakt: mariana.marcokova(at)fstav.uniza.sk