prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

V pondelok 28. 12. 2020 nás navždy opustil náš priateľ a kolega prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., bývalý predseda nitrianskej pobočky JSMF, jeden zo zakladateľov časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, dlhoročný šéfredaktor časopisu.

Pokračovať v čítaní: prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

Cena ministra pre podpredsedu pobočky prof. Šedivého za celoživotné zásluhy

Dňa 8. novembra 2012 prevezme podpredseda pobočky JSMF v Nitre, p. prof. RNDr. O. Šedivý, CSc. na slávnostnom galavečere v Inchebe Bratislava Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku, ktorá mu bola udelená v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. V mene všetkých členov pobočky srdečne blahoželáme.

Ocenenie práce pobočky JSMF v Nitre

Nitrianskej pobočke JSMF, vedeckej spoločnosti pri SAV, bolo udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odovzdanie Zlatej plakety NSK a Pamätného listu predsedu NSK sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2012 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na zasadnutí prevzal tieto ocenenia predseda pobočky prof. Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc.  na základe pozvania doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK.

Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre

V podmienkach našej pobočky zvláštny dôraz kladieme na zvyšovanie úrovne vyučovania matematiky a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hlavne na ďalšie zintenzívnenie starostlivosti o talentovaných žiakov vo fyzike a matematike.

Pokračovať v čítaní: Správa o činnosti pobočky JSMF v Nitre