Nitra

Funkcia Meno E-mail
Predseda: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. jfulier@ukf.sk
Podpredseda: RNDr. Aba Teleki, PhD. ateleki@ukf.sk
Tajomník: Mgr. Boris Lacsný, PhD. blacsny@ukf.sk
Hospodár: RNDr. Aba Teleki, PhD. ateleki@ukf.sk
Revízori: PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. gpavlovicova@ukf.sk
PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. lvalovicova@ukf.sk
Členovia: RNDr. Monika Božiková, PhD. monika.bozikova@uniag.sk
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. glovaszova@ukf.sk
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. atirpakova@ukf.sk

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke pobočky:

http://www.jsmf.fpv.ukf.sk/.