Prečo byť členom JSMF?

  • Možnosť usporiadať stretnutia na podporu matematiky a fyziky (napr. semináre, tábory, sústredenia) a získať na ne dotáciu. (Žiadosť o dotáciu je potrebné poslať začiatkom kalendárneho roka.)
  • Možnosť získať finančnú podporu na účasť na tradičnej Konferencii slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom.
  • Možnosť získať finančnú podporu na pokrytie materiálnych nákladov spojených s vedením seminárov.
  • JSMF ponúka možnosť stretávať sa s ľuďmi s podobnými záujmami a názormi – na seminároch, konferenciách, odborných prednáškach či iných stretnutiach.
  • Možnosť prednášať a publikovať články o súčasných alebo historických témach odbornou alebo popularizačnou formou.
  • Podieľať sa na odborných aktivitách na národnej úrovni, podporovať rozvoj matematiky a fyziky v spolupráci s partnerskými organizáciami.
  • Podporiť činnosť JSMF, aby bola schopná pomáhať rozvoju vzdelávania v matematike aj v budúcnosti.

Jednota slovenských matematikov a fyzikov bude rada, ak sa jej členmi stanú priaznivci matematiky a fyziky, predovšetkým pedagógovia, vedci a študenti, ktorí sa týmto odborom venujú.