Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 7. 4. 2021

Dňa 7. 4. 2021 sa o 17:00 konala v MS Teams (z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej šírením COVID-19) schôdza výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave. Hlavným cieľom schôdze bolo doplnenie výboru a obsadenie funkcie tajomníka výboru.

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 7. 4. 2021

Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 4. 3. 2019

Dňa 4. 3. 2019 sa o 15:00 konala v zasadačke dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity na Priemyselnej ulici 4 v Trnave schôdza výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave. Hlavným cieľom schôdze bolo doriešenie obsadenia funkcií predsedu, tajomníka a hospodára výboru.

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie pobočky JSMF v Trnave konanej dňa 4. 3. 2019