Fyzikálna sekcia

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: PaedDr. Jozef  Beňuška, PhD.  Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin