Košice

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD. FBERG TUKE
Tajomník: doc. RNDr. Ján Buša, CSc. MLIT JINR
Hospodár: doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD. SjF TUKE
     
Členovia výboru: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. PF UPJŠ
  doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. PF UPJŠ
  prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. PF UPJŠ
  RNDr. Jozef Pócs, PhD. MÚ SAV
  Mgr. Martina Tischlerová G Poštová
     
Revízori: RNDr. Ľubomír Mucha CVČ – RCM
  Mgr. Peter Mlynarčík, PhD. PF KU, MÚ SAV

E-mailová adresa: jsmf.kosice@gmail.com

Konferencia košických matematikov (KKM) – https://jsmf.fberg.tuke.sk/

Správy z pobočky: