19. Konferencia košických matematikov – 12. – 14. 4. 2018 v Herľanoch

Vážení kolegovia,

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity,  pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP BF TU v Košiciach a Slovenskou akadémiou vied Vás srdečne pozývajú na

19. KONFERENCIU KOŠICKÝCH MATEMATIKOV

Herľany, 12. – 14. apríla 2018

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov.

Odborný program bude pozostávať z pozvaných prednášok, prihlásených referátov a diskusií o stavovských problémoch. Pozvanie prednášať dosiaľ prijali: doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. (OM ÚIAM FCHPT STU Bratislava), prof. Dr. Vasile Berinde (DM&CS, NUC of TU Cluj Napoca, Baia Mare, Rumunsko), doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (KII SvF ČVUT v Prahe), RNDr. Monika Dillingerová, PhD. (KAGaDM, FMFI, UK Bratislava), prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (ÚMV PF UPJŠ Košice), drBorut Lužar (FIS in Novo mesto, Slovenia), doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. (KMaDG VŠB Ostrava), doc. RNDr. János Tóth, PhD. (KMaI EkF ÚJS Komárno).

Konferencia sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Stravovanie sa začína obedom 12. 4. 2018 o 12,30 hod. a končí obedom 14. 4. 2018 o 11,00 hod. Program začne vo štvrtok podľa počtu prihlásených (ráno alebo poobede). Organizátori konferencie očakávajú aktívnu účasť mladých matematikov, najmä doktorandov, ktorí na konferencii môžu prezentovať svoje vedecké výsledky a dozvedieť sa o práci svojich košických kolegov. Štvrtkový program bude venovaný najmä prezentácii výsledkov mladých (nielen košických) matematikov a doktorandov. Piatkový a sobotňajší program bude pozostávať z prednášok pozvaných prednášateľov, prezentácie prihlásených referátov a diskusií.

Konferenčné poplatky sú takéto:

Vložné: 10 € pre členov SSAKI+JSMF, 15 € pre členov SSAKI, 20 € pre členov JSMF a 25 € pre nečlenov.

Pobočka JSMF v Košiciach Vám môže redukovať vložné, a to na základe Vašej žiadosti adresovanej predsedovi pobočky JSMF v Košiciach (mail: Jozef.Dobos@upjs.sk).

Ubytovanie: je pre účastníkov pripravené v 2- a 3-posteľových izbách. Cena za jeden nocľah je v hoteloch GEJZÍR a BRANISKO 12,25 € (pre pracovníkov košickej Technickej univerzity 10,25 €). Ceny za samostatné ubytovanie sú 24,50 € resp. 20,50 €.

Stravné: raňajky 3 €, obed 5,00 €, večera 4,50 €.

Tieto poplatky možno uhradiť priamo na mieste konania konferencie alebo poslať na účet pobočky JSMF v Košiciach č. účtu 0082125797/0900 v Slovenskej sporiteľni (bankovým prevodom, nie poštovým poukazom).

Ak máte záujem o účasť na konferencii, prihláste sa prostredníctvom formulára kliknutím na http://people.tuke.sk/jan.busa/JSMF/prihlaska.html do 23. 3. 2018. Tajomníkovi košickej pobočky JSMF: doc. RNDr. Jánovi Bušovi, CSc., Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TU, B. Nemcovej 32, 042 00 Košice (mail jan.busa@tuke.sk) dodajte do 3. 4. 2018 aj anglický abstrakt obsahujúci názov Vašej prípadnej prednášky, autorov a adresy (obyčajný textový súbor alebo priamo v správe e-mailu, vzorce píšte, prosíme, v TeXu, na stránke http://people.tuke.sk/jan.busa/JSMF nájdete vzor). Bude vydaný zborník abstraktov konferenčných prednášok a ďalšie konferenčné materiály.

Pod špeciálnym prianím v záväznej prihláške sa rozumie, napríklad, vegetariánska strava, účasť rodinných príslušníkov (špeciálne detí – tu sa poplatky dohodnú na mieste podľa veku), spoločné ubytovanie a pod.

Prípadné nejasnosti prekonzultujte, prosíme, elektronickou poštou na adrese jan.busa@tuke.sk. Herlany2018

Spoje autobusov:

Košice – Herľany (štvrtok 12. 4. 2018): priamy spoj o 11.05 a 14.25; cez Kecerovce o 11.20; cez Bidovce o 7.15, 12.40 a 13.40 a ďalšie.

Herľany – Košice (sobota 14. 4. 2018): 12.04 s príchodom do Košíc o 12.50.

za organizačný výbor konferencie

doc. RNDr. Ján Buša, CSc.

tajomník pobočky JSMF v Košiciach

Košice 18. 2. 2018

Herlany2018

Pridaj komentár