19. Konferencia košických matematikov – 12. – 14. 4. 2018 v Herľanoch

Vážení kolegovia,

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity,  pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP BF TU v Košiciach a Slovenskou akadémiou vied Vás srdečne pozývajú na

19. KONFERENCIU KOŠICKÝCH MATEMATIKOV

Herľany, 12. – 14. apríla 2018

Pokračovať v čítaní: 19. Konferencia košických matematikov – 12. – 14. 4. 2018 v Herľanoch