doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. septembra 2019 vo veku nedožitých 64 rokov nás navždy opustil náš milovaný otec a brat doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude vo štvrtok 12. septembra 2019 o 1200 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Pridaj komentár