51. konferencia slovenských matematikov

Pobočka JSMF v Žiline,
Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Žilinskej univerzity v Žiline
a Slovenská matematická spoločnosť – sekcia JSMF

Vás pozýva na 51. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV v Jasnej pod Chopkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. 11. – 1. 12. 2019 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba**** (www.druzbahotel.sk).

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní: Lev Bukovský (UPJŠ Košice), Ivo Čáp (Žilinská univerzita v Žiline), Jozef Kiseľák (UPJŠ Košice), Michal Křížek (Matematický ústav AV ČR) a Josef Molnár (Univerzita Palackého v Olomouci).

Súčasťou programu bude ďalej blok zameraný na vyučovanie matematiky na prvom stupni základných škôl. V jeho rámci budú prezentované skúsenosti učiteliek pracujúcich metódou VOBS, prehľad zahraničných prístupov a moderovaná diskusia k tejto problematike. Ďalšou dôležitou súčasťou programu budú krátke referáty účastníkov. Abstrakty prednášok a krátkych referátov môžete posielať na adresu mariana.marcokova@gmail.com a na adresu maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk.

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie www.konferenciajasna.sk.

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe na celú konferenciu je 180,00 €, vložné do 31.10.2019 je 70 € pre členov JSMF a 80 € pre nečlenov JSMF.

Ak máte záujem zúčastniť sa 51. konferencie slovenských matematikov, môžete sa prihlásiť na www.konferenciajasna.sk , prípadne pošlite prihlášku na adresu zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk.

Za organizačný výbor
Božena Dorociaková (bozena.dorociakova@fstroj.uniza.sk)
Zuzana Sedliačková (zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk, tel.: 041 / 513 4988)

Za programový výbor
Mariana Marčoková (mariana.marcokova@gmail.com)

Pridaj komentár