Trnava

Funkcia Meno
Predseda: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Tajomník: RNDr. Karol Gajdoš
Hospodár: PaedDr. Jana Fialová, PhD.

Číslo účtu pobočky: SK5509000000000045545266

Členské na rok 2022: 6 eur

Kontaktná adresa: TU, JSMF, Pobočka Trnava-Trenčín, Priemyselná 4, 918 43 Trnava