Trnava

Funkcia Meno Kontaktná adresa
Predseda: doc. PhDr. Oliver Židek, CSc. TU, JSMF, Pobočka Trnava-Trenčín, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
Tajomník: doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc. TU, JSMF, Pobočka Trnava-Trenčín, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
Hospodár: RNDr. Ivan Sadloň TU, JSMF, Pobočka Trnava-Trenčín, Priemyselná 4, 918 43 Trnava