Trnava

FunkciaMeno
Predseda:doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Tajomník:RNDr. Karol Gajdoš
Hospodár:PaedDr. Jana Fialová, PhD.

Číslo účtu pobočky: SK5509000000000045545266

Členské na rok 2023: 6 eur

Členské na roky 2022 a 2023: 12 eur

Kontaktná adresa: TU, JSMF, Pobočka Trnava-Trenčín, Priemyselná 4, 918 43 Trnava

Správy z pobočky: