Prihláška za člena

1. Stiahnite si prihlášku a vyplňte v nej svoje osobné údaje (podpis nie je potrebný)

2. Pošlite vyplnenú verziu e-mailom na adresu pobočky, ktorú si zvolíte.

O ďalšom postupe vás bude informovať príslušná pobočka.