Bratislava 1

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. SvF STU
Podpredseda: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. SvF STU
Hospodár: Ing. Adam Šeliga SvF STU
Tajomník: Mgr. Oľga Stašová, PhD. FEI STU
     
Členovia výboru: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. MÚ SAV
  Ing. Mgr. Martin Hriňák JSMF
  doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. FMFI UK
  RNDr. František Kosper GJH Novohradská
     
Revízori: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. Ústav merania SAV
  doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. SvF STU

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Adresa: KMDG, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Kontakt: ba1(zavináč)jsmf.eu
Číslo účtu: IBAN SK17 0900 0000 0000 1146 6164, BIC GIBASKBX

Správy z pobočky: