Banská Bystrica

Funkcia Meno
Predsedníčka: doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Tajomníčka: Mgr. Daniela Guffová, PhD.
Hospodárka: Ing. Henrieta Paľová

Kontaktné osoby:

doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., predsedníčka
Adresa: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
E-mail: jana.spirkova@umb.sk
Telefón: 048/446 6626, 0908 901 464

Mgr. Daniela Guffová, PhD., tajomníčka
Adresa: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
E-mail: daniela.guffova@umb.sk
Telefón: 048/446 4854, 0915 339 345

Ing. Henrieta Paľová, hospodárka
Adresa: 
Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica
E-mail: palova@savbb.sk
Telefón: 048/321 3211

Číslo účtu pobočky: SK2209000000000050192645

Správy z pobočky: