Výročná členská schôdza pobočky Banská Bystrica, Zvolen 2015

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

výbor pobočky si vás dovoľuje pozvať na výročnú schôdzu pobočky, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Katedry matematiky, FPV UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. E 234.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Prednáška doc. Vladimíra Bahýla: Vesmír, náš domov
3. Správa o činnosti pobočky za obdobie 2012-2014
4. Správa o hospodárení pobočky za obdobie 2012-2014
5. Správa revíznej komisie pobočky o revízii hospodárenia za obdobie 2012-2014
6. Voľba výboru pobočky
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. 10Záver

Pridaj komentár