prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Dnes ráno nás navždy opustil prof. Lev Bukovský vo veku 82 rokov.
Bol to významný matematik, bývalý rektor UPJŠ a predseda Akreditačnej komisie.

V tichosti si naň spomeňme.

Pridaj komentár