Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2017

Žilinská pobočka JSMF je spoluorganizátorkou konferencie  CDDEA 2017 (Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2017), ktorá sa uskutoční 26. až 30. 6. 2017 v Jasnej. Bližšie informácie o konferencii nájdete na stránke http://cddea.uwb.edu.pl/.

Poznávací proces v geometrii

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii. Konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. júna 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 (mapa) pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD.

Pokračovať v čítaní: Poznávací proces v geometrii

Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Dňa 15. júna 2016 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo stretnutie členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov – pobočka Banská Bystrica, Zvolen a učiteľov matematiky základných a stredných škôl na tému Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov. Stretnutie organizovali členovia výboru JSMF – pobočka Banská Bystrica, Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili deviati členovia pobočky a učitelia matematiky.

Pokračovať v čítaní: Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky