Poznávací proces v geometrii

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii. Konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. júna 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 (mapa) pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD.

Pokračovať v čítaní: Poznávací proces v geometrii

Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Dňa 15. júna 2016 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo stretnutie členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov – pobočka Banská Bystrica, Zvolen a učiteľov matematiky základných a stredných škôl na tému Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov. Stretnutie organizovali členovia výboru JSMF – pobočka Banská Bystrica, Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili deviati členovia pobočky a učitelia matematiky.

Pokračovať v čítaní: Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky