Pridajte sa k nám

Hľadáme spolupracovníkov na natáčanie videí – najmä šikovných študentov vysokých škôl s veľmi dobrými znalosťami stredoškolskej matematiky, ktorí dokážu svoje vedomosti využiť pri vysvetľovaní riešenia matematických úloh. Kultivovaný odborný prejav nutnosťou. Záujemcov žiadame o zaslanie krátkeho videa v rozsahu max. 5 minút, v ktorom vysvetlia postup riešenia lineárnej rovnice s jednou neznámou.

Pokračovať v čítaní: Pridajte sa k nám

Realizácia projektu Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Naša organizácia bude v rokoch 2020 – 2022 realizovať projekt Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike podporený zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho obsahom bude najmä tvorba vzdelávacích videí a materiálov z matematiky, fyziky a finančnej gramotnosti pre žiakov základných a stredných škôl.

Pokračovať v čítaní: Realizácia projektu Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Projekt Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Jednota slovenských matematikov a fyzikov realizuje projekt  Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike.

Typ projektu:dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:06/2020 – 03/2023
Odkaz na riadiaci orgán OP ĽZ:www.ludskezdroje.gov.sk
Odkaz na ESF a EFRR:www.esf.gov.sk
Odkaz na sprostredkovateľský orgán:www.minedu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kalendár akcií JSMF na rok 2016

Termín Názov aktivity Organizátor
02. – 07. 01. 2016 MIST Conference  Mathematics in Science and Technologies  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
04. 01. 2016 1. Trojkráľová konferencia 2016 SMS, robert.jajcay@fmph.uniba.sk
09. 02. 2016 Odborný seminár Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe SMS + ŽU Žilina, dusan.sveda@upjs.sk
13. – 18. 03. 2016 Algoritmy 2016, conference on Scientific Computing Bratislava 1, mikula@math.sk
06. – 09. 04. 2016 17. Konferencia košických matematikov Košice
25. – 27. 05. 2016 Česko-slovenská ŠVOČ z matematiky a informatiky SMS + VUT Brno, SVOC@jcmf.cz
máj 2016 Dve vikendové školenia pre prvostupňových učitelov MaMat  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
máj 2016 CS Konferencia z teórie grafov SMS
10. – 11. 06. 2016 Česko-slovenská ŠVOČ z didaktiky matematiky v Kostelci n. Černými lesy SMS + PF UK Praha, dusan.sveda@upjs.sk
21. – 22. 06. 2016 Poznávací proces v geometrii Katarína Žilková, katarina@zilka.sk
august 2016 Vanovičove dni Bratislava 2
september 2016 Kongres CSASC 5 matematických spoločností, Barcelona SMS
október 2016 Murgašove dni Bratislava 2
oktober 2016 Dve vikendové školenia pre prvostupňových učitelov MaMat  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
november 2016 Šoltésove dni Bratislava 2
november 2016 48. Konferencia slovenských matematikov v Jasnej SMS