prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

V pondelok 28. 12. 2020 nás navždy opustil náš priateľ a kolega prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., bývalý predseda nitrianskej pobočky JSMF, jeden zo zakladateľov časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, dlhoročný šéfredaktor časopisu.

Pokračovať v čítaní: prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

V prílohe vám posielam smutný oznam o náhlom úmrtí prof. RNDr. D. Markechovej, CSc., vynikajúcej matematičky a vysokoškolskej učiteľky Katedry matematiky UKF V Nitre, aktívnej členky JSMF – pobočka Nitra.

Česť jej pamiatke!

Jozef Fulier, predseda pobočky JSMF – Nitra

Pokračovať v čítaní: prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Slovenská matematická spoločnosť s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 13. 8. 2018 vo veku 81 rokov tento svet navždy opustil prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., významný slovenský matematik a dejateľ, čestný člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Posledná rozlúčka s pánom profesorom Riečanom bude v pondelok 20. augusta o 14:00 hod. v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
Česť jeho pamiatke!

Oznámenie o úmrtí prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc.

Oznamujeme vám, že prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., vynikajúci vysokoškolský pedagóg, vedec, jeden z pilierov budovania univerzitného vzdelávania vo fyzike v Nitre, mimoriadne obetavý a zaslúžilý funkcionár JSMF, dlhoročný predseda Krajského výboru (komisie) Fyzikálnej olympiády v Nitre, člen ÚV FO v Č-S i SK FO, autor niekoľkých stoviek súťažných úloh FO, emeritný vedúci Katedry fyziky PdF i FPV UKF v Nitre, zomrel dňa 19. 10. 2015 vo veku 75 rokov. Odišiel vzácny človek a priateľ nás všetkých. Venujte mu krátku spomienku a nezabudnite na neho.