Zápisnica z elektronického hlasovania Výboru JSMF dňa 26. 10. 2017

Program:
1. Udelenie ceny akad. Štefana Schwarza

Zúčastnení: Čáp, Doboš, Fulier, Kalina, Kundracik, Marčoková, Scholtzová, Špirková, Židek, Žilková

Ostatní členovia Výboru JSMF sa hlasovania nezúčastnili.

Uznesenie:

1. Udelenie cien akad. Štefana Schwarza

Výbor JSMF schvaľuje udelenie Ceny akad. Štefana Schwarza pre RNDr. Janu Borzovú.

Za: 10
Proti: 0

Zapísal: Martin Kalina

Pridaj komentár