Pozvánka na Zjazd JSMF 2018

V dňoch 4. – 5. septembra 2018 sa uskutoční Zjazd JSMF v účelovom zariadení Stavebnej fakulty STU v Kočovciach (pri Novom Meste nad Váhom).

PROGRAM:

Utorok 4. 9.:

dopoludnia Príchod účastníkov a registrácia
12,30 Obed
14,00 – 14,40 Otvorenie Zjazdu, voľby zjazdových komisií
Správa predsedu o činnosti JSMF od posledného Zjazdu
Správa o hospodárení, revízna správa
Diskusia k správam.
14,40 – 15,10 Prednáška prof. Ľubomíra Snohu
„Od úlohy MO k minimálnym dynamickým systémom”
15,10 – 16,00 Prestávka
16,00 – 16,10 Voľby Výboru JSMF
16,10 – 16,40 Prednáška prof. Petra Markoša
„Plazmónové rezonancie a optické metamateriály”
16,40 Vyhlásenie výsledkov volieb
16,45 – 17,15 Prejednanie návrhov na zjazdové vyznamenania
17,15 – 17,45 Diskusia o úlohách JSMF na nové funkčné obdobie
18,00 Večera a spoločenské posedenie

Streda 5. 9.:

8,00 – 9,00 Raňajky
9,00 – 10,00 Diskusia o úlohách JSMF a o OMFI
10,00 – 10,30 Prestávka
10,30 – 11,30 Pokračovanie v diskusii
11,30 Hlasovanie o zjazdových uzneseniach, záver zjazdu
12,00 Obed

Bližšie informácie o zariadení v Kočovciach sú na stránke https://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/ucebno-rekreacne-zariadenie-kocovce.html?page_id=1764.

Najbližšia železničná stanica je v Novom Meste nad Váhom.

GPS súradnice:  48.74.16, 17.88.59

Pridaj komentár