prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.

Dňa 23. 5. 2022 nás vo veku 85 rokov navždy opustil profesor Tibor Katriňák, ktorý je právom považovaný za nestora a zakladateľa modernej slovenskej matematiky. Položil základy pre štúdium a rozvoj súčasnej algebry nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/opustil-nas-prof-katrinak/.

Pridaj komentár