prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

21. augusta 2022 nás vo veku 67 rokov navždy opustil prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. z Katedry algebry a geometrie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Korbaš po absolvovaní MFF UK pôsobil v Slovenskej akadémii vied. Neskôr sa vrátil na fakultu, kde pôsobil ako docent a profesor matematiky. Profesor Korbaš patril k významným slovenským matematikom, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o rozvoj diferenciálnej a algebraickej topológie. Je autorom viacerých monografií a učebníc z globálnej analýzy, topológie a algebry. Aktívne pôsobil ako člen vedeckej rady FMFI UK, ako aj rady agentúry VEGA. Dlhé roky viedol a garantoval úspešné magisterské a doktorandské študijné programy počítačovej grafiky, geometrie a topológie. Vychoval piatich doktorandov.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s profesorom Korbašom sa uskutoční vo štvrtok 25. 8. 2022 o 15:00 hod. v kaplnke pri cintoríne v Malej Pake (zádušná omša o 14:30 hod.).

Zdroj: https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/opustil-nas-profesor-korbas/

Pridaj komentár