Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2017

Žilinská pobočka JSMF je spoluorganizátorkou konferencie  CDDEA 2017 (Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2017), ktorá sa uskutoční 26. až 30. 6. 2017 v Jasnej. Bližšie informácie o konferencii nájdete na stránke http://cddea.uwb.edu.pl/.

Poznávací proces v geometrii

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii. Konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. júna 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 (mapa) pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD.

Pokračovať v čítaní: Poznávací proces v geometrii

Zo života pobočky JSMF v Žiline

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tomto roku sa končí trojročné obdobie medzi zjazdmi JSMF a tým aj funkčné obdobie všetkých orgánov JSMF. V tejto súvislosti predkladá odstupujúci výbor pobočky správu o činnosti za uplynulé funkčné obdobie.

Pokračovať v čítaní: Zo života pobočky JSMF v Žiline