Zo života pobočky JSMF v Žiline

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tomto roku sa končí trojročné obdobie medzi zjazdmi JSMF a tým aj funkčné obdobie všetkých orgánov JSMF. V tejto súvislosti predkladá odstupujúci výbor pobočky správu o činnosti za uplynulé funkčné obdobie.

Pokračovať v čítaní: Zo života pobočky JSMF v Žiline