Otvorený list SMS generálnemu riaditeľovi Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR k učebnici Matika pre spolužiakov

Otvorený list SMS generálnemu riaditeľovi Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR k učebnici Matika pre spolužiakov nájdete v prílohe.

Didaktická súťaž o Cenu Petra Pavla Bartoša a súťaž mladých matematikov do 30 rokov o Cenu akad. Štefana Schwarza

JSMF v spolupraci so SMS vyhlásila didaktickú súťaž o Cenu Petra Pavla Bartoša a súťaž mladých matematikov do 30 rokov o Cenu akad. Štefana Schwarza.

Propozície súťaží: Cena Petra Pavla Bartoša, Cena akademika Štefana Schwarza.