2 % dane pre JSMF za rok 2023 – tlačivo pre rok 2024

Vážení členovia, využite, prosím, možnosť darovať 2 % z vašich daní pre JSMF. Môžete na to využiť nižšie priložené tlačivo (po kliknutí na odkaz si môžete súbor stiahnuť do svojho počítača). Pre záujemcov, ktorí organizovali pod hlavičkou JSMF semináre, konferencie, podieľali sa na príprave časopisu OMFI a podobne, je možné vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci pre JSMF a na jeho základe budete môcť darovať JSMF 3 % z vašich daní. Pre vystavenie potvrdenia kontaktujte predsedu JSMF (M. Kalina) alebo tajomníka (M. Hriňák).

2024-2-percenta-JSMF

Zbierky úloh vydané v projekte

Zbierka úloh z matematiky 1 (Hriňák) – Vytvorenie oboru prirodzených čísel, Počtové výkony s prirodzenými číslami

Zbierka úloh z matematiky 2 (Hriňák, Hriňáková) – Zlomky, Pomer, priama a nepriama úmernosť, Obdĺžnik, štvorec, Kruh, kružnica, Telesá

Zbierka úloh z matematiky 3 (Hriňák, Hriňáková) – Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, Trojuholník, Deliteľnosť

Zbierka úloh z matematiky 4 (Hriňák, Hriňáková) – Výrazy, Percentá a promile, Lineárne rovnice

Zbierka úloh z matematiky 5 (Hriňák, Hriňáková) – Postupnosti, Množiny, Funkcie, Kvadratické rovnice a nerovnice


Pridajte sa k nám

Hľadáme spolupracovníkov na natáčanie videí – najmä šikovných študentov vysokých škôl s veľmi dobrými znalosťami stredoškolskej matematiky, ktorí dokážu svoje vedomosti využiť pri vysvetľovaní riešenia matematických úloh. Kultivovaný odborný prejav nutnosťou. Záujemcov žiadame o zaslanie krátkeho videa v rozsahu max. 5 minút, v ktorom vysvetlia postup riešenia lineárnej rovnice s jednou neznámou.

Pokračovať v čítaní: Pridajte sa k nám

Realizácia projektu Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Naša organizácia bude v rokoch 2020 – 2022 realizovať projekt Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike podporený zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho obsahom bude najmä tvorba vzdelávacích videí a materiálov z matematiky, fyziky a finančnej gramotnosti pre žiakov základných a stredných škôl.

Pokračovať v čítaní: Realizácia projektu Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike