2 % dane pre JSMF – tlačivo pre rok 2021

Vážení členovia, využite, prosím, možnosť darovať 2 % z vašich daní pre JSMF. Môžete na to využiť nižšie priložené tlačivo (po kliknutí na odkaz si môžete súbor stiahnuť do svojho počítača):

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Pokračovať v čítaní: 2 % dane pre JSMF – tlačivo pre rok 2021

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Slovenská matematická spoločnosť s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 13. 8. 2018 vo veku 81 rokov tento svet navždy opustil prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., významný slovenský matematik a dejateľ, čestný člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Posledná rozlúčka s pánom profesorom Riečanom bude v pondelok 20. augusta o 14:00 hod. v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
Česť jeho pamiatke!

Kalendár akcií JSMF na rok 2016

Termín Názov aktivity Organizátor
02. – 07. 01. 2016 MIST Conference  Mathematics in Science and Technologies  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
04. 01. 2016 1. Trojkráľová konferencia 2016 SMS, robert.jajcay@fmph.uniba.sk
09. 02. 2016 Odborný seminár Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe SMS + ŽU Žilina, dusan.sveda@upjs.sk
13. – 18. 03. 2016 Algoritmy 2016, conference on Scientific Computing Bratislava 1, mikula@math.sk
06. – 09. 04. 2016 17. Konferencia košických matematikov Košice
25. – 27. 05. 2016 Česko-slovenská ŠVOČ z matematiky a informatiky SMS + VUT Brno, SVOC@jcmf.cz
máj 2016 Dve vikendové školenia pre prvostupňových učitelov MaMat  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
máj 2016 CS Konferencia z teórie grafov SMS
10. – 11. 06. 2016 Česko-slovenská ŠVOČ z didaktiky matematiky v Kostelci n. Černými lesy SMS + PF UK Praha, dusan.sveda@upjs.sk
21. – 22. 06. 2016 Poznávací proces v geometrii Katarína Žilková, katarina@zilka.sk
august 2016 Vanovičove dni Bratislava 2
september 2016 Kongres CSASC 5 matematických spoločností, Barcelona SMS
október 2016 Murgašove dni Bratislava 2
oktober 2016 Dve vikendové školenia pre prvostupňových učitelov MaMat  SMS, bachrata@kis.fri.uniza.sk
november 2016 Šoltésove dni Bratislava 2
november 2016 48. Konferencia slovenských matematikov v Jasnej SMS