Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Dňa 15. júna 2016 sa na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo stretnutie členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov – pobočka Banská Bystrica, Zvolen a učiteľov matematiky základných a stredných škôl na tému Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov. Stretnutie organizovali členovia výboru JSMF – pobočka Banská Bystrica, Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili deviati členovia pobočky a učitelia matematiky.

Pokračovať v čítaní: Matematické vzdelávanie – návrhy a očakávania učiteľov matematiky

Výročná členská schôdza pobočky Banská Bystrica, Zvolen 2015

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

výbor pobočky si vás dovoľuje pozvať na výročnú schôdzu pobočky, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Katedry matematiky, FPV UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. E 234.

Pokračovať v čítaní: Výročná členská schôdza pobočky Banská Bystrica, Zvolen 2015