Bratislava 1

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. SvF STU BA
Podpredseda: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. SvF STU BA
Hospodár: Mgr. Mária Ždímalová, PhD. SvF STU BA
Tajomník: Mgr. Oľga Stašová, PhD. SvF STU BA
Členovia výboru: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. MÚ SAV
Ing. Mgr. Martin Hriňák APROMOD, s. r. o.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. FMFI UK
RNDr. František Kosper GJH Novohradská
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. MÚ SAV
Revízori: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. SjF STU BA
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. Ústav merania SAV

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Adresa: KMDG, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Kontakt: ba1(zavináč)jsmf.eu
Číslo účtu: IBAN SK17 0900 0000 0000 1146 6164, BIC GIBASKBX