Košice

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. ÚMV UPJŠ Košice
Tajomník: RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD. TU Košice
Hospodár: RNDr. Ľubomír Mucha TU Košice