Revízna komisia

Funkcia Meno Pracovisko
člen Ing. Adam Šeliga, PhD. SvF STU
člen doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.