Prešov

Funkcia Meno Pracovisko
Predseda: RNDr. Sergej Iľkovič, CSc. KFMT FHPV Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Tajomník: RNDr. Katarína Šterbáková, PhD. KFMT FHPV Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Hospodár: Mgr. Mária Majherová, PhD. KFMT FHPV Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 080 01 Prešov

Kontaktná osoba: Sergej Iľkovič
Adresa: KFMT FHPV Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Kontakt: ilkovic(at)unipo.sk
Číslo účtu pobočky: 0096285812/0900  (Slovenská sporiteľňa)

Správy z pobočky: