Nitra

Funkcia Meno E-mail
Predseda: doc. RNDr. Aba Teleki, PhD. jsmfteleki@gmail.com
Podpredseda: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. jfulier@ukf.sk
Tajomník: Mgr. Boris Lacsný, PhD. borislacsny@hotmail.com
Hospodár: doc. RNDr. Aba Teleki, PhD. jsmfteleki@gmail.com
Revízori: PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. gpavlovicova@ukf.sk
  prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. ahaskova@ukf.sk
Členovia: RNDr. Monika Božíková, PhD. monika.bozikova@uniag.sk
  doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. glovaszova@ukf.sk
  prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. atirpakova@ukf.sk
  RNDr. Dušan Vallo, PhD. dvallo@ukf.sk

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke pobočky:

http://www.jsmf.fpv.ukf.sk/.

Správy z pobočky: