prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

V pondelok 28. 12. 2020 nás navždy opustil náš priateľ a kolega prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., bývalý predseda nitrianskej pobočky JSMF, jeden zo zakladateľov časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, dlhoročný šéfredaktor časopisu.

Do posledných chvíľ svojho života viedol fyzikálnu redakciu Obzorov. Profesor Kluvanec sa dlhodobo angažoval aj vo fyzikálnej olympiáde. Mal bohatú akademickú kariéru, spätú s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobil, okrem iného, dve obdobia vo funkcii rektora. Viac informácií o jeho akademickej kariére nájdete na stránke https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4435-navzdy-nas-opustil-profesor-daniel-kluvanec.

Nech odpočíva v pokoji!

Daniel Kluvanec
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

Pridaj komentár