doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Dňa 13. januára 2021 nás po krátkej ťažkej chorobe navždy opustil doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., pracovník Matematického ústavu SAV v Košiciach, bývalý vedúci tohto detašovaného pracoviska. Publikoval viac ako 120 vedeckých prác, najmä z algebry. Od 1990 zameral svoju pozornosť na kvantové štruktúry. Po zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku významnou mierou prispel k rozvoju matematického vzdelávania na tejto univerzite.

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Viac o doc. Fričovi nájdete v nekrológoch:

https://www.mat.savba.sk/index.html

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/71501-smutocne-oznamenie

R.I.P.

Pridaj komentár