doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc.

Dňa 19. januára 2021 nás navždy opustil doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. Odišiel dlhoročný kolega a priateľ, ďalší z dnes už nemnohých svedkov a pamätníkov počiatkov Katedry matematickej analýzy, jednej z predchodkýň dnešnej Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc.

Viac informácií o doc. Venckovi nájdete v medailóne Z. Kubáčka na stránke https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/zomrel-matematik-doc-jozef-vencko/.

Pridaj komentár