Žilina

Funkcia Meno Kontaktná adresa
Predseda: doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Podpredseda: doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Podpredseda: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Hospodár: Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
Adresa: JSMF pobočka Žilina, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina
Kontakt: bozena.dorociakova(at)fstroj.uniza.sk

Správy z pobočky: