Slovenská matematická spoločnosť

Webová stránka Slovenskej matematickej spoločnosti: http://www.math.sk/sms/