Zápisnica a uznesenia z Výročnej členskej schôdze pobočky JSMF v Košiciach konanej 21. 6. 2018

Zápisnicu a uznesenia z Výročnej členskej schôdze pobočky JSMF v Košiciach a zo schôdze výboru pobočky konanej 21. 6. 2018 si môžete prezrieť v prílohe.

Pridaj komentár