Zápisnica zo schôdze výboru pobočky JSMF v Košiciach konanej 19. 10. 2018

Zápisnicu zo schôdze výboru pobočky JSMF v Košiciach konanej 19. 10. 2018 si môžete prečítať v prílohe.

Pridaj komentár