Výzva na predkladanie žiadostí o Kovalevskej grante pre PhD študentov a mladých vedeckých pracovníkov k účasti na Svetovom matematickom kongrese 2022

Podmienky:
1. PhD študent alebo do 5 rokov po skončení PhD (nerátajúc materskú dovolenku).
2. Zamestnávateľom musí byť univerzita alebo vedecká inštitúcia (SAV) na Slovensku.

Žiadateľ predloží zoznam publikácií a stručné CV na adresu martin.kalina@stuba.sk . Termín: do 10. 10.2021
Bližšie informácie  https://euromathsoc.org/submit/application-kovalevskaya-grant

Applications for the Kovalevskaja Grant for the ICM 2022:
Applicant has to fulfil 1. PhD student or up to 5 years after the defense (excluding the maternity leave) 2. affiliation is a university or a scientific institution (Slovak Academy of Sciences) in Slovakia
The applicant has to submit a list of publications by October 10 2021 and a short CV to martin.kalina@stuba.sk
More information https://euromathsoc.org/submit/application-kovalevskaya-grant

Pridaj komentár