Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 19. 6. 2018

Program:
1. Príprava Zjazdu JSMF
2. OMFI

Prítomní: Buša, Kalina, Partová, Žilková

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Príprava Zjazdu JSMF

Výbor prejednal stav tvorby kandidátky nového Výboru. Konštatoval, že nie všetky pobočky zaslali návrh na členov nového Výboru JSMF. Stanovený termín na zaslanie kandidátky: 15. júl 2018

Do 15. júla môžu pobočky zasielať aj návrhy na zjazdové vyznamenania.

Zjazdový zborník: Stručné správy o činnosti pobočiek, sekcii a o MO,  FO a iných významných súťažiach Výbor žiada zaslať predsedovi JSMF do 15. júla.

2. OMFI

Výbor prejednal aj situáciu okolo Obzorov MFI. Navrhol pripraviť zmeny v redakčnej rade, ktoré by vstúpili do platnosti od 48. ročníka OMFI.

 

Zapísal a schválil: Martin Kalina

Pridaj komentár