Otvorený list SMS generálnemu riaditeľovi Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR k učebnici Matika pre spolužiakov

Otvorený list SMS generálnemu riaditeľovi Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR k učebnici Matika pre spolužiakov nájdete v prílohe.