Oznámenie o úmrtí prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc.

Oznamujeme vám, že prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc., vynikajúci vysokoškolský pedagóg, vedec, jeden z pilierov budovania univerzitného vzdelávania vo fyzike v Nitre, mimoriadne obetavý a zaslúžilý funkcionár JSMF, dlhoročný predseda Krajského výboru (komisie) Fyzikálnej olympiády v Nitre, člen ÚV FO v Č-S i SK FO, autor niekoľkých stoviek súťažných úloh FO, emeritný vedúci Katedry fyziky PdF i FPV UKF v Nitre, zomrel dňa 19. 10. 2015 vo veku 75 rokov. Odišiel vzácny človek a priateľ nás všetkých. Venujte mu krátku spomienku a nezabudnite na neho.

Pridaj komentár