Zápisnica zo zasadania ÚV JSMF konaného 26. 6. 2013

Program:
1. Dotácie
2. 2 % dane
3. Stav na účte
4. Školenie k vyúčtovaniu DOVP
5. Zmluva s MŠVVaŠ SR
6. OMFI

Prítomní: M. Kalina, D. Kluvanec, Ľ. Krišťák, P. Novotný, K. Velmovská, M. Hriňák, M. Hyčko
Ostatní členovia sa ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie.

1. Dotácie z MŠVVaŠ SR boli schválené vo výzve „Človek a matematika“ v celkovej výške 11.000 EUR z celkovo žiadaných 25.000 EUR. K jej vyplateniu otvoríme dotačný účet.

2. 2 % dane za rok 2013 zatiaľ prišli v celkovej výške 561,86 EUR, čo je oproti minulému roku asi 1/3.

3. Stav na bežnom účte (vrátane nových peňazí z 2%) – 3943,58 EUR.

4. Prebehla diskusia o prípadnom školení k vyúčtovaniu dohôd o vykonaní práce. Momentálne sa nič neplánuje a je to v réžii jednotlivých pobočiek. V prípade záujmu, Ľ. Krišťák z pobočky BB/ZV je ochotný vypracovať pokyny.

5. Revízia zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a JSMF je zatiaľ bez odpovede z ministerstva. Po úvodnom kontakte s p. Lesayovou, vedúca kancelárie štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, nie je známe, či sa tým niekto na ministerstve zaoberá. M. Kalina sa ju pokúsi znovu osloviť.

6. Podpora vydávania a distribúcie časopisu OMFI: Za posledné roky sa zhoršila situácia ohľadom financovania časopisu. Na MŠVVaŠ SR je zriadený fond na podporu vydávania pedagogických časopisov. Počet žiadostí o refundáciu z tohto fondu sa z roka na rok zvyšuje, pričom celkové prostriedky sa znižujú. Za tento rok ešte neprišla odpoveď (očakáva sa budúci týždeň), a podľa neoficiálnych správ budú príspevky pre jednotlivé časopisy len
symbolické.

V tomto roku zatiaľ vyšlo 1. číslo OMFI v náklade 1000 ks, pričom 450 ks sa dodáva na pobočky, 10 ks na MŠ, 10 ks na JSMF a zvyšok sa distribuuje priamo na ZŠ a SŠ. 2. číslo je pripravené do tlače, ale zvažuje sa znížiť náklad tlače.

Pre momentálne riešenie neradostnej situácie ohľadom vydávania je potrebných minimálne 1 700 EUR. Prítomní členovia ÚV rozhodli, že 1000 EUR sa vyplatí z vlastných peňazí ÚV JSMF a zvyšných 700 EUR by mali poskytnúť pobočky po vzájomnej dohode.

Do budúcnosti, ak sa nenavýšia dotácie z MŠVVaŠ SR na Obzory, situácia bude kritická a bude treba hľadať dodatočné finančné zdroje popri tom, čo vyberú pobočky za Obzory.

V Bratislave 26. júna 2013
Zapísali: M. Hyčko, M. Kalina

Pridaj komentár