Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 07. 12. 2017

Program:
1. Finančné otázky – dotácie (aktuálny stav, vyúčtovanie)
2. OMFI – návrhy z tlačiarní, formát nového ročníka
3. Elektronická registrácia členského
4. Rôzne

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo zasadnutia Výboru JSMF dňa 07. 12. 2017

Didaktická súťaž o Cenu Petra Pavla Bartoša a súťaž mladých matematikov do 30 rokov o Cenu akad. Štefana Schwarza

JSMF v spolupraci so SMS vyhlásila didaktickú súťaž o Cenu Petra Pavla Bartoša a súťaž mladých matematikov do 30 rokov o Cenu akad. Štefana Schwarza.

Propozície súťaží: Cena Petra Pavla Bartoša, Cena akademika Štefana Schwarza.

Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 12. 05. 2017

Program:
1. Správa o hospodárení za r. 2016
2. Aktuálny stav prípravy projektov pre MŠVVaŠ SR
3. Rôzne
3a. Technické normy pre matematiku
3b. Súťaž RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
3c. Iné

Pokračovať v čítaní: Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 12. 05. 2017