Fermat’s Last Theorem

Milí kolegovia,

dávam Vám do pozornosti  film, ktorý bol premietnutý na stretnutí členov JSMF pri SAV, pobočka Banská Bystrica.

Ide o vydarený dokument skúsených tvorcov BBC, ktorý mapuje jeden z najväčších objavov matematiky uplynulého storočia, dôkaz 350 rokov starej Fermatovej hypotézy. Film strhujúco približuje príbeh Fermatovho problému a strastiplnú cestu jeho riešiteľa Brita Andrewa Wilesa za splnením si svojho detského sna.

Dokument zároveň zobrazuje prostredie matematikov, ich ambície, myslenie, rozprávanie a vzťahy na sklonku 20. storočia predovšetkým v USA a osobitne na jednom z popredných  svetových matematických pracovísk v Princetone, kde Sir Andrew Wiles a jeho kolegovia pôsobili.

Tu je link: https://vimeo.com/293195002

Pridaj komentár